A A A
  • Marian Sługocki
    Marian Sługocki

Ojciec

Sługocki Marian (10 VII 1883 -10 X 1944) ur. w Krakowie w ro­dzinie Józefa i Anny Razowskiej. Studio­wał w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Londynie i Rządowej Akademii Sztuk w Paryżu; był stypendystą Ignacego Pade­rewskiego. Do Wojska Polskiego wstąpił ochotniczo i został wcielony do 201 pułku piechoty. Jako żołnierz wielokrotnie okazywał odwagę; w bitwie nad rzeką Wkrą, pod wsią Wola Adamo­wa przeszedł pod ogniem karabinów ma­szynowych i dopadł okopów nieprzyjaciela, lecz ranny w piersi upadł z okrzykiem: "Hej kto Polak na bagnety". Postępkiem tym zachęcił swój oddział do pościgu za nieprzyjacielem. Za czyn ten został odznaczony Virtuti Militari 5 kl. nr 376. Po demobilizacji był nauczycielem rysunku w gimnazjum; od 1928 pracował we własnej pra­cowni. Do 1944 mieszkał i pracował w Warszawie. Zmarł w Iwoniczu i tam spoczywa. Odznaczony przez Ministra Nauki. Żonaty z Heleną Hodder (1917), miał synów: Ryszar­da (ur. 1928) i Wojciecha (1932).